Prospekter release notes voor de januari 2021 release

  • Zowel pdf- als html-rapportindelingen zijn als bijlage bijgevoegd.
  • HTML-rapporten zijn nu rechtstreeks bijgevoegd en geen link naar een rapport op een server.
  • Het eerste paneel in het rapport wordt ook als CSV-bestand toegevoegd.
  • De startdatum van een rapport is altijd ingesteld op de datum waarop het oorspronkelijke rapport is gemaakt.
  • Alle rapporten bevatten nu een link om het verzenden te stoppen, zodat ontvangers zich direct kunnen uitschrijven voor een rapport.
  • Geautomatiseerde verwijdering van e-mailadressen die meerdere keren 'bouncen', bijv. wanneer een medewerker of andere abonnee de organisatie heeft verlaten en het e-mailadres niet meer geldig is, blijft het niet in de abonneelijst staan.
  • In deze release hebben we de rapport-ID in het onderwerp van de e-mail opgenomen.
  • HTML-rapporten die op een mobiel apparaat worden bekeken, zijn moeilijk te lezen in staande modus omdat bepaalde elementen te klein zijn of worden afgesneden. Het HTML-rapport geeft nu een waarschuwingsbericht weer dat het rapport beter leesbaar is in liggende modus.
  • Een klein blok ruimte op elk e-mailrapport is gereserveerd voor het gebruik van de Snoobi Klantenservice, zodat we alle abonnees kunnen informeren over belangrijke technische wijzigingen of gratis informatiesessies.
  • Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de Snoobi Prospekter tracking code om het laden te versnellen.