Tämä julkaisu sisältää useita parannuksia GDPR:n ja muiden tietosuojaan liittyvien aiheiden käsittelyyn. Snoobissa pyrimme aina pysymään teknisen- ja analytiikkakehityksen edellä, laajentamaan toiminnallisuutta ja pitämään tuotteemme mahdollisimman helppokäyttöisinä. Asiakkaiden ja kumppaneiden palautteen perusteella luotu uusin julkaisu mahdollistaa Snoobin analytiikkaominaisuuksien laajemman käytön.


Julkaisutiedot löydät PDF-tiedostomuodossa liitteenä.