[NL] Gebruiksvoorwaarden

[NL] Algemene Voorwaarden Snoobi
In deze PDF staan de algemene voorwaarden voor het gebruik van Snoobi en Prospekter, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Neem bij vragen contact...
Mon, 18 Jan, 2021 at 12:57 PM
[NL] Data-processor of Verwerkersovereenkomst
In dit artikel de conditions voor Snoobi's Verwerkersovereenkomst, zoals ze gelden voor ieder gebruik van een programma uit de Snoobi Analytics Suite. ...
Mon, 18 Jan, 2021 at 12:58 PM
[NL] Snoobi Gebruiksovereenkomst
In het hier bijgevoegde document staan de voorwaarden voor de overeenkomst tussen Snoobi en Klant met betrekking tot het recht van de Klant om de Snoobi Ana...
Mon, 18 Jan, 2021 at 12:58 PM
[NL] Snoobi data-extract, Snoobi Datafeed
De Snoobi Datafeed Snoobi Datafeed De gegevens die door Snoobi worden verzameld,  kunnen worden geëxporteerd als een csv-bestand en op die manier worde...
Mon, 19 Apr, 2021 at 10:53 AM