[NL] De Snoobi Traffic Monitor

Modified on Wed, 13 Apr 2022 at 11:39 AM

Details van de Snoobi Traffic Monitor -- Update for April 2022 Release

 • U weet waarschiinlijk al dat Snoobi een volledige analyse uitvoert van elk bezoek aan uw website (tenminste zolang de bezoekers niet alle statistieken blokkeren).
  Naast de bezoeken van 'echte bezoekers', is er een groeiend aantal 'bot' verkeer. Lees meer over Bots in dit artikel.

  Omdat het belangrijk is om te weten hoeveel verkeer er daadwerkelijk is en hoeveel van dat verkeer beschikbaar is in de Snoobi rapporten, is de Snoobi Traffic Monitor toegevoegd aan het menu, direct onder de laatste menu-optie.


 • Totaal deze maand = het totaal aantal hits (aka 'Page views'). Dagelijks bijgewerkt voor voltooide dagen.
 • In rapport deze maand = hoeveel van deze hits ook daadwerkelijk gerapporteerd zijn.
 • % bots deze maand = het % van het totaal aantal hits in deze maand waarvan is vastgesteld dat ze van herkenbare bots afkomstig zijn.
 • Totaal in account = het totaal aantal hits (aka 'Page views') dat in Snoobi is opgeslagen. In dit voorbeeld meer dan 15 miljoen
 • Totaal in rapport = hoeveel van deze hits daadwerkelijk zijn gerapporteerd.
 • % bots totaal = het % van het totaal aantal hits in de Snoobi account dat geïdentificeerd werd als afkomstig van herkenbare bots. In dit voorbeeld 22%, dus nogal wat.

  In aanvulling op de bots die Snoobi direct kan identificeren, kunnen er andere bots of scrapers die toegang tot uw website en niet direct bijdragen aan een goede analyse van uw website.

  Opm: Neem contact met ons op als u pieken ziet of een groot aantal bezoeken van een enkele ISP of organisatie die u niet kunt koppelen aan een daadwerkelijke campagne of wijzigingen die zijn aangebracht op uw website. Wij kunnen dan onderzoeken en waar nodig voorkomen dat deze in uw rapporten verschijnen.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article