[FI] Snoobin yksityinen IP-osoitteen kääntäjä

Modified on Tue, 13 Dec 2022 at 01:26 PM

Snoobin tilikohtainen IP:n-nimeksi-kääntävä tietokanta 


Mikä on Snoobin yksityinen IP-osoitteen kääntäjä?

Snoobi Analyticsillä on useita käytäntöjä, joilla IP-osoite voidaan liittää tiettyyn organisaation, ja siten näyttää organisaatio yhtenä dimensiona (ulottuvuutena). Nämä ovat enimmäkseen julkisia listoja, jotka on muokattu Snoobin käyttöliittymään sopiviksi ja laajennettu näyttämään muita dataelementtejä silloin kun mahdollista.


Tämä funktion avulla voidaan liittää nimi organisaatioon tai internetpalvelun tarjoajaan, mutta täydellistä IP-osoitetta ei kuitenkaan koskaan tallenneta, ellei verkkosivun vierailija siihen anna erityisesti suostumusta.

IP-osoitteen organisaation nimeen liittävä funktio on Snoobissa globaali, eli jokainen Snoobin tili käyttää samaa tietokantaa nimien näyttämiseen.


On tilanteita, joissa organisaatioissa on tarvetta tunnistaa vierailijat ja saada tietoa heidän käyttämistään IP-osoitteista. Yksityisyys- tai turvallisuusseikkoihin liittyen IP-osoitteet eivät kuitenkaan voi koskaan tulla elementiksi globaalissa Snoobin tietokannassa, koska niiden täytyy olla yksityisiä organisaatiolle.

Kyseiset vierailijat saattavat olla työntekijöitä, sivutoimistoja, erityisiä asiakkaita tai kumppaneita.

 

Snoobin yksityinen IP-osoitteen kääntäjä ratkaisee tämän yksityisyysongelman antamalla Snoobin tileille käyttöön yksityisen valikoiman nimettyjä IP-osoitteita. Nämä ovat näkyvissä ainoastaan kyseisellä Snoobin tilillä, eikä niitä koskaan jaeta muiden Snoobin tilien kanssa.


Elementit

Organisaatio voi määritellä jokaiselle Snoobin tilille etukäteen 1000 IP-osoitetta. Snoobin tuki antaa organisaatiolle csv-tiedoston täytettäväksi. Nämä IP-osoite-valikoimat ohittavat globaalin Snoobin IP-osoitetietokannan. Tilin Snoobi-raportit näyttävät nimen ja oleellista muuta tietoa tilin lokaalista taulukosta eikä globaalin tietokannan informaatiota käytetä. Yksityisestä taulukosta saadut nimet tunnistetaan erikseen, jolloin suodattaminen ja segmentoiminen on helppoa. Snoobin tiliä lopetettaessa tai erikseen pyydettäessä kaikki yksityisen tietokannan data poistetaan Snoobin tietokantapalvelimilta lopullisesti.


Hinnoittelu ja tiedustelut

Yksityisen tietokannan perustamiseen ja ylläpitoon liittyy pieniä kuluja. Snoobin yksityinen IP-osoitteen kääntäjä hinnoitellaan Snoobi Analyticsin standardiveloituksen päälle.

Palvelun käyttöönoton yhteydessä tehdään erillinen sopimus yksityisyys- ja turvallisuusnäkökohtiin liittyen.

 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article