SNOOBI ANALYTICS JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ - Päivitetty Toukokuun 2022 julkaisua varten

Tässä artikkelissa selitetään termit Ensimmäisen osapuolen ja Kolmannen osapuolen evästeet ja kerrotaan, kuinka Snoobi käyttää niitä datan keräämiseen verkkosivustolta.Mitä ovat evästeet?

Wikipedian määritelmä: 

 • Eväste (joskus myös keksi, engl. cookie) on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
  (https://fi.wikipedia.org/wiki/Eväste)


"Ensimmäisen osapuolen" ja "kolmannen osapuolen evästeiden" erot

Kaikki evästeet sisältävät informaatiota siitä, millä verkkosivustolla omistaja on. 

Omistaja on evästeessä määritelty verkkosivusto.
”Osapuoli” viittaa evästeessä mainittuun verkkotunnukseen, eli se on verkkosivu joka asettaa evästeen.
Jos esimerkiksi vierailet www.facebook.fi -sivustolla ja verkkosivustollesi sijoitetaan eväste www.facebook.fi, niin kyseessä on ”ensimmäisen osapuolen eväste”.
Kun vierailet verkkosivustolla www.facebook.fi  ja tietokoneellesi asetettu eväste on www.google.com, siellä on "kolmannen osapuolen eväste".
 ”Toisen osapuolen evästeitä” ei ole olemassa. ”Toinen osapuoli” on verkkosivuston vierailija, eikä se itse aseta evästeitä.


Mitä evästeitä Snoobi käyttää?

Snoobi käyttää "ensimmäisen osapuolen evästeitä" vain tunnistaakseen palaavia kävijöitä.

Huomaa, että kun vain istuntoevästeet ovat käytettävissä tai käyttäjä ei salli evästeitä selaimen asetuksissa, palaavia vierailijoita ei voida tunnistaa, koska jokainen vierailija on tällöin yksilöllinen.

Sivustolla vierailevan henkilön henkilötiedot pysyvät aina anonyymina.


Snoobi käytti 21.5.2021 asti kolmannen osapuolen evästeitä analysoidakseen kulkureittejä (click paths) ja istuntoja asiakkaan käyttämissä eri verkkotunnuksissa, ja tämä oli mahdollista yhden Snoobi-tilin avulla. Kolmannen osapuolen evästeet eivät ole enää saatavilla toukokuussa 2021 uudistetun Snoobi-koodin jälkeen.
Kun Snoobin seurantakoodissa ei ole evästeasetusta, oletusasetus on ensimmäisen osapuolen ja istunnon evästeiden asettaminen.

Snoobi-seurantakoodilla voit valita:

 1. Älä aseta evästeitä. (Cookies = session): Vain nykyinen istunto mitataan ja vain istuntokohtaiset evästeet asetetaan ja tuhotaan vierailun jälkeen.
 2. Aseta vain ensimmäisen osapuolen evästeet. (Cookies = 1st): mutta ei yhden istunnon aikana useilla sivustoilla.

Asetukset voidaan määrittää käyttäjän toiveiden mukaisesti eri verkkosivustoille. Yksittäisille sivuille tai sivuston osille ei kuitenkaan ole mahdollista määrittää erillisiä asetuksia.

Jos vierailija on asettanut DNT (Do-Not-Track) -vaihtoehdon eli seurannan eston selaimessaan, niin silloin seuranta ottaa talteen vain kyseisen istunnon evästeet, eikä vierailijaa voida yksilöidä. Lisäksi on myös mahdollista, että Cookies = session pakotetaan järjestelmänvalvojan käyttöliittymästä, mikä ohittaa kaikki seurantakoodiin tehdyt asetukset. Katso lisätietoja KB-artikkelista https://support.snoobi.info/a/solutions/articles/44002255212.

 

Katso koko taulukko alla.

Esimerkkejä Snoobin käyttämistä evästeistä kun evästeet on asennettu "session".

Huomaa, että jos olet Snoobin sovellusta käyttävä asiakas, niin useita muita sovelluksen käytön mahdollistavia evästeitä on asetettu.

 

Nimi

Kesto

Mihin käytetään

SnoobiID

 

Selainistunto

Yleinen tunnus (ID) Snoobi Analyticsille

Snoobisession_account                                                                       

Selainistunto

Istunnon ylläpitämiseksi - poistetaan istunnon lopussa 

Snoobi30minute_account

Max. 30 minuuttia

Enintään 30 minuuttia - käytetään istunnon seurantaa varten, jos käyttäjä navigoi toiselle verkkosivustolle tai selaimen välilehdelleEsimerkkejä Snoobin käyttämistä evästeistä, kun evästeet on asetettu ”on” tai ”1st”. 

Huomaa, että jos olet Snoobin sovellusta käyttävä asiakas, niin useita muita sovelluksen käytön mahdollistavia evästeitä on asetettu.


Nimi
Kesto
Mihin käytetään

SnoobiId

2-vuotinen

Yleinen tunnus (ID) Snoobi Analyticsille, seuraaville vierailuille

SnoobiID

 

Selainistunto

Yleinen tunnus (ID) Snoobi Analyticsille

Snoobisession_account                                                                       

Selainistunto

Istunnon ylläpitämiseksi -  poistetaan istunnon lopussa

Snoobi30minute_account

Max. 30 minuuttia

Enintään 30 minuuttia - käytetään  istunnon seurantaa varten, jos käyttäjä navigoi toiselle verkkosivustolle tai selaimen välilehdelle

Snoop_testi                            

Selainistunto

Testissä tarkistetaan, ovatko evästeet käytössä selaimessa; voidaanko evästeet asettaa, ovatko evästeet sallittuja

Snoobi_Rand               

Selainistunto  

Satunnaisluku, jonka avulla analyysipalvelin tietää, että Snoobi-koodi on ladattu, ei käyttäjän tunnistavia elementtejä

Snoobi                                                

2 vuotta

Satunnainen yksilöivä numero tämän selaimen tunnistamiseksi tulevia vierailuja vartenDatan käsittely ja tallennus

 • Snoobi Analytics käyttää kaikkia evästeitä ainoastaan Snoobi Analyticsin datan keräämistä varten eivätkä muut työkalut tai verkkosivun ylläpitäjä voi hyödyntää niitä
 • Tämä koskee myös kaikkia IP-osoitteita. Useimmissa tapauksissa (ja aina Suomessa, ellei Data Processing Agreementissa ole toisin sovittu), IP-osoitteen viimeinen oktetti poistetaan vierailijan anonymisoimiseksi.
 • Pysyvien evästeiden käyttöä (selaimeen tallennetut evästeet) ohjaa ohjelmallisesti verkkosivuston ylläpitäjä Snoobi-koodin parametrin avulla. Kun evästeitä ei ole asetettu, niin oletus on Cookies = session.
 • Evästeet voidaan myös poistaa käytöstä estämällä evästeiden käytön selaimessa, tai sallimalla vain ensimmäisen osapuolen evästeet. Jos evästeitä ei sallita selaimessa, niin Snoobi Analytics ei välttämättä toimi.
 • Snoobi tallentaa ja käsittelee Snoobi Analyticsilla saadut tiedot verkkosivuston omistajan puolesta Euroopan Unionin alueella, joko Suomessa tai Saksassa. Snoobi toimii ”Data Processorin” ominaisuudessa, ja Hetzer Online -palvelut sijaitsevat Saksassa ja Suomessa.
 • Snoobi.comin hallinnoiman analytiikan osalta data kerätään ja ylläpidetään Suomessa, suomalaisilla palvelimilla Hetzner Onlinella Helsingissä. Snoobi.eu:n osalta data ylläpidetään Hetzner Onlinen datakeskuksissa Nurembergissa ja Falkensteinissa