[FI] Snoobi Privacy Manager

Modified on Fri, 24 Feb 2023 at 08:51 AM

Snoobi Privacy Manager (sovelletaan helmikuun 2023 julkaisusta alkaen)


Snoobin Privacy Manageriin on keskitetty kaikki tilin tietosuojaan liittyvien asetusten määrittely ja on kaikkien Snoobi-tilin ylläpitäjien käytettävissä.  Kaikki muut paitsi vierailijan kävijätunnus (Visitor ID Checker) ovat saatavilla pyynnöstä. 

Monet näistä asetuksista muuttavat tai poistavat lopullisesti jo kerättyjä raakatietoja, joten meidän on varmistettava pyynnön oikeellisuus teknisistä ja turvallisuussyistä.Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:


Tarkista kävijätunnus (Snoobi ID Checker)

 • Snoobi ID Checker toimii yhdessä Snoobin Plug:n kanssa. Kävijät voivat halutessaan saada tietoa siitä, mitä tietoja heistä on tallennettu. Varmistaakseen, että pyyntö on pätevä, he kopioivat ja liittävät tiedot Snoobin ID-tarkistustyökalusta ja lähettävät ne verkkosivuston omistajalle. Jotta tämä toimisi, 1. osapuolen evästeiden pitäisi olla läsnä, koska muuten kaikki tietojen antaminen tapahtuu täysin anonyymisti. Valitse toiminto klikkaamalla linkkiä.


Tietosuoja-asetukset

Kaksi eri vaihtoiehtoa:

 • Vierailijataso, joka edellyttää, että 1. osapuolen evästeet ovat käytössä. Jos eväste on käytössä, Snoobi säilyttää kävijän yksilöllisen tunnisteen yhdessä IP-osoitetietojen kanssa. Vaikka Snoobi ei edelleenkään pysty määrittämään kävijän yksityisiä tietoja, tämä on alhaisin yksityisyyden suojan taso, ja sitä tulisi käyttää vain silloin, kun verkkosivun url-osoitteessa ei ole henkilökohtaisia tunnistetietoja (PII) ja käyttäjä tai kävijä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.
 • Tilitaso on käytetyin vierailijoiden tietosuoja-asetus. Tämä vaihtoehto poistaa aina yksityiskohtaiset IP-osoitetiedot, vaikka kävijä antaisi suostumuksensa evästeiden tallentamiseen.


Seurantaevästeiden taso

Evästetasoja voi olla kolme, ja ne toimivat seurantakoodissa tehdyistä asetuksista riippumatta:

 • 1. osapuolen evästeiden käyttöönotto edellyttää, että evästeiden suostumuksenhallinta on käytettävissä, kävijöille tiedotetaan asiasta ja he voivat antaa nimenomaisen suostumuksensa evästeiden käyttöön.
 • Salli vain istuntokohtaiset evästeet, jolloin Snoobi sallii evästeiden tallentamisen vain verkkosivuston istunnon aikana. Evästeitä ei säilytetä nykyisen käynnin ulkopuolella, ne ovat satunnaisia ja niitä ei voida käyttäá paluuvierailujen tarkistamiseksi.   
 • Jos estät kaikki evästeet, Snoobi ei tallenna mitään evästeitä kävijän selaimeen, jolloin verailu on täysin anonyymiä. Ketään kävijää ei voida tunnistaa palaavana vierailijana.

Älä näytä organisaatioita

 • Oletusarvoisesti Snoobi Analytics näyttää Internet-palveluntarjoajan (ISP) tai organisaation nimen. On tapauksia, joissa organisaation nimien näyttäminen ei ole täysin paikallisten tietosuojasäännösten mukaista, koska organisaatio voi olla myös yksittäinen henkilö. Tämä asetus tarjoaa mahdollisuuden poistaa Internet-palveluntarjoajan tai organisaation nimen, mutta säilyttää silti muut kävijätiedot, kuten kaupungin, alueen ja maan.

Analytiikan istunnon time-out

 • Istunnon time-out on Snoobissa oletusarvoisesti 30 minuuttia; tämä on yleinen sivustoanalytiikan oletusarvo, jota kaikki sivustoanalytiikkatyökalut noudattavat. Tätä aikakatkaisua voi kuitenkin pidentää tarpeen vaatiessa tiettyjen verkkokauppojen tai esimerkiksi intranetin tai portaalin analysoimiseksi.

Salli mukautettu koodi Snoobin seurantaan

Elementtien lisääminen Snoobi Analyticsin tavanomaiseen seurantaan saattaa olla tarpeellista. Tämä asetus toimii samalla tavoin kuin Snoobi Tag Manager, ja voit lisätä muita seurantaelementtejä Snoobin tiedonkeruun yhteyteen. 

Tämä on aina räätälöity ratkaisu.

Muutama esimerkki:

 • Verkkosovellukset, kuten kartat tai monimutkaiset sähköisen kaupankäynnin sovellukset, saattavat tarvita tavanomaisten url-tason tapahtumien lisäksi muita analytiikkaelementtejä.
 • Verkkoportaaleissa, intranet- tai extranet-ratkaisuissa voidaan joutua seuraamaan kirjautumiskäyttäytymistä. Huomautus: tämäntasoinen mukauttaminen edellyttää yksityiskohtaista kuvausta Snoobi Analyticsiin tallennettavista henkilötiedoista ja tietojenkäsittelysopimusta (DPA), jossa kuvataan myös, miten henkilötiedot voidaan poistaa, jos rekisteröity pyytää niiden poistamista.
 • Lisäratkaisu, kuten Mouseflow tai muu analytiikkatyökalu, ladataan yhdessä Snoobin seurantakoodin kanssa.
 • Vaatimuksiin liittyvistä syistä saattaa olla tarpeen poistaa henkilötietoja tallennuksesta, jos kerätty url-osoite sisältää nimen tai sähköpostiosoitteen.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article