Segments and Filters | Segmentit ja Suodattimet | Segmentatie en Filters

Working with Segments
Working with Segments   With the large volume of visitor data that is collected from any website, segmentation and filtering of the data is important to c...
Mon, 16 Aug, 2021 at 4:35 PM
Työskentely Snoobi-segmenttien kanssa
Työskentely Snoobi-segmenttien kanssa Koska kerätty kävijätieto mistä tahansa verkkosivustosta on hyvin runsasta, tietojen segmentointi ja suodattaminen on...
Mon, 16 Aug, 2021 at 4:35 PM
Werken met Segmenten in Snoobi
Bij een grote hoeveelheid bezoekdata die van elke website wordt verzameld, is het goed kunnen filteren en segmenteren van die data heel belangrijk. Dit zorg...
Mon, 16 Aug, 2021 at 4:35 PM
Creating a segment in Snoobi Analytics
Create a segment   As an example, we shall create a segment to zoom in on the visitors using search engines Google or Bing and who use the Firefox browse...
Mon, 16 Aug, 2021 at 4:36 PM