Inleiding tot Snoobi's voortschrijdend gemiddelde functie 

           

Heeft u wel eens een grafiek bekeken om een trend te ontdekken en te zien of uw website of campagne de gewenste resultaten geeft? Het is algemeen bekend dat mensen het gemakkelijker vinden om trends in grafieken te herkennen dan in een kolom met cijfers en statistieken.
 

Om u te helpen bij het beoordelen van trends, wordt in dit artikel een minder vaak gebruikte functie in Snoobi Analytics nader belicht: de mogelijkheid om grafieken over tijd weer te geven met behulp van een gemiddelde weergave van 7 dagen: het voortschrijdend gemiddelde.

 

U vraagt zich misschien af wat het probleem is met het gebruik van de standaard-tijdlijn en het kijken naar de resultaten over verschillende perioden? De directe grafiek geeft immers direct inzicht, bijvoorbeeld meteen nadat u een nieuwe campagne heeft gelanceerd en wilt zien of deze effectief is. 

 

Als u een korte tijdsperiode gebruikt, ziet u vaak dat de aantallen in het weekend dalen en op maandag weer omhoog gaan. Het vergelijken van afzonderlijke dagen of korte datumbereiken zal ons dus niet helpen mogelijke trends te ontdekken. 


Wat is een voortschrijdend gemiddelde?

Mogelijk hebt u het 7-daags voortschrijdend gemiddelde in andere grafieken gezien, omdat het vaak wordt gebruikt om trends weer te geven van bijvoorbeeld COVID-19-gevallen. In Snoobi betekent het dat we de statistieken van de afgelopen 7 dagen optellen, het gemiddelde van die dagen nemen en dat voortschrijdend gemiddelde gebruiken voor de grafiek in Snoobi. 

Twee voorbeelden uit de praktijk

Laten we naar een voorbeeld uit de praktijk kijken. Hieronder staan twee grafieken voor dezelfde periode die het aantal weergaven van een homepage voor een periode van 1 jaar laten zien. Hoewel de details van week tot week duidelijk zichtbaar zijn in afbeelding 1, is het veel gemakkelijker om een trend te spotten met behulp van het voortschrijdend gemiddelde, zoals weergegeven in afbeelding 2.

Image 1: No moving average
Afbeelding 1: Geen voortschrijdend gemiddelde

Image 2: 7-day moving average used
Afbeelding 2: 7-daags voortschrijdend gemiddelde gebruikt

Een ander voorbeeld is waar we kijken naar de bezoekduur over een langere periode. In dit voorbeeld kijken we naar een website die stabiel is geweest zonder dat er wijzigingen in pagina's of inhoud zijn aangebracht tijdens de geselecteerde periode. Wanneer de inhoud of het aantal pagina's zou zijn verhoogd, zou hiermee ook rekening moeten worden gehouden, omdat dit van invloed is op de gemiddelde bezoekduur. .

Afbeelding 3 is een grafiek die de bezoekduur weergeeft. Het geeft details, maar is lastig om een trend in te herkennen. Afbeelding 4 is een grafiek die de bezoekduur toont met behulp van een voortschrijdend 7-daags gemiddelde.

 

De grafiek hier laat duidelijk een daling zien in gemiddelde bezoekduur rond week 2. Het kan te vroeg zijn om conclusies te trekken en de site te veranderen of een campagne te lanceren, maar het kan een trend zijn om verder te onderzoeken.

Afbeelding 3: Bezoekduur zonder toepassing van gemiddelden

Afbeelding 4: Bezoekduur in de loop van de tijd met behulp van voortschrijdend gemiddelde

Deze voorbeelden laten zien dat het gebruik van de 7-daags gemiddelde berekening in Snoobi kan worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van mogelijke belangrijke trends in uw webanalyse.

Samenvatting

Gebruik een grafiek met rechstreekse statistieken wanneer u wijzigingen onmiddellijk wilt waarnemen. Snoobi levert resultaten binnen enkele minuten, zodat u wijzigingen bijna kunt zien 'terwijl ze plaatsvinden'; u kunt resultaten bekijken en direct actie nemen als deze niet zijn zoals u had verwacht. Gebruik het 7-daags voortschrijdend gemiddelde in grafieken als hulpmiddel om trends in belangrijke KPI’s over een langere periode te herkennen.