Johdanto liukuvaan keskiarvotoimintoon

Modified on Tue, 19 Oct 2021 at 05:16 PM

Johdanto Snoobin liukuvaan keskiarvotoimintoon 


Oletko katsonut kaaviota, yrittänyt etsiä siitä trendiä ja päätellä, antaako verkkosivustosi tai kampanjasi sinulle toivottuja tuloksia?

 

On todettu, että ihmisen on helpompi havaita trendit katsomalla kaaviota kuin saraketta, jossa on numeroita ja mittareita. Trendien tarkastelemisen avuksi tässä artikkelissa esitellään harvemmin käytetty ominaisuus Snoobi Analyticsissa: kaavioiden näyttäminen halutulla aikavälillä seitsemän päivän keskiarvonäkymän avulla.

 

Onko tavallisen aikajanan käyttämisessä ja suorituskyvyn tarkastelemisessa eri päivämääräväleillä sitten jokin ongelma? Tavallinen kaaviohan tarjoaa välittömän näkymän, kuten esimerkiksi uuden kampanjan käynnistymisen jälkeen: Näet heti, toimiiko kampanja tehokkaasti.

Asia on monimutkaisempi, kun haluat tarkastella trendiä. Sivustoliikenne voi muuttua viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen monesta syystä. Liikenteen tai muun mittarin muutos voi johtua kausiluonteisuudesta, kuukauden päivien määrästä tai ehkä uudesta kampanjasta tai jopa sään muutoksesta. Lyhyen päivämäärävälin käytöllä luvut laskevat viikonloppuisin, ja nousevat taas maanantaisin. Yksittäisten päivien tai lyhyiden päivämäärävälien vertailu ei siis auta meitä havaitsemaan mahdollisia vallitsevia suuntauksia.

 

Mikä on liukuva keskiarvo?

Olet ehkä nähnyt jo seitsemän päivän liukuvan keskiarvon käytössä joissain kaavioissa – parhaillaan sitä käytetään usein esimerkiksi COVID-19 -tapausten trendien näyttämiseen. Snoobilla laskemme yhteen viimeiset seitsemän päivän mittarit, otamme näiden päivien keskiarvon ja käytämme tätä liukuvaa keskiarvoa Snoobin kaavion muodostamiseen.


 

Kaksi arkielämän esimerkkiä

Alla on kaksi kaaviota samalta ajanjaksolta. Näissä näkyy kotisivun katselukertamäärät yhden vuoden ajalta. Vaikka viikoittaiset tiedot näkyvät selvästi kuvassa 1, trendin havaitseminen on paljon helpompaa kuvasta 2, jossa näytetään liukuva keskiarvo.


Kuva 1: Ei liukuvaa keskiarvoa


Kuva 2: Käytetty 7 päivän liukuvaa keskiarvoa


Toisessa esimerkissä tarkastelemme vierailun kestoa pidemmällä aikavälillä. Kyseessä on verkkosivusto, joka on ollut vakaa ilman sivu- tai sisältömuutoksia valitun ajanjakson aikana. Jos sisältöä tai sivumäärää olisi lisätty, tämä olisi myös otettava huomioon, koska se vaikuttaa vierailun keskimääräiseen kestoon.

 

Kuvassa 3 on kaavio, jossa näkyy vierailun kesto. Kaavio on yksityiskohtainen, mutta siitä on vaikea havaita trendiä. Kuvassa 4 on kaavio, joka näyttää vierailun keston seitsemän päivän liukuvalla keskiarvolla. Tässä kaaviossa näkyy selvästi keskimääräisen vierailun keston lyheneminen viikon 2 kohdalla. Voi olla liian aikaista tehdä johtopäätöksiä ja muokata sivustoa tai käynnistää kampanja, mutta tämä voi olla trendi, jota kannattaa tutkia tarkemmin.


Kuva 3: Vierailun kesto ilman keskiarvoja


 Kuva 4: Vierailun kesto ajan mittaan käyttämällä liukuvaa keskiarvoa


Nämä esimerkit osoittavat, että Snoobin seitsemän päivän keskiarvolaskelman avulla voit saada paremman käsityksen mahdollisista tärkeistä trendeistä verkkoanalytiikassasi.

 

Yhteenveto

Kun haluat havaita muutokset välittömästi, niin käytä tavallista kaaviota, joka näyttää mittarit sellaisenaan. Snoobi antaa tuloksia minuuttien sisällä, joten voit nähdä muutokset lähes sillä hetkellä, kun ne tapahtuvat. Näin voit tarkastella tuloksia ja toimia välittömästi, jos ne eivät näytä siltä kuin odotit.

 

Kun sen sijaan haluat havaita trendejä tärkeissä avainmittareissa (KPI) ajan mittaan, niin käytä kaavioissasi työkaluna seitsemän päivän liukuvaa keskiarvoa.
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article