[NL] Voorbeeld informatieverzoek AVG voor eindgebruikers

Modified on Thu, 23 May at 11:04 PM

Voorbeeldtekst voor verzoeken van eindgebruikers voor AVG-informatie of voor verwijdering van gegevens


Hieronder vindt u een voorbeeldtekst voor informatie die naar een gebruiker/bezoeker kan worden gestuurd wanneer deze vraagt om geïnformeerd te worden over hun ingelogde online acties en/of om verwijdering van deze acties.
Dit voorbeeld is niet bedoeld als juridisch advies van Snoobi, in welke vorm dan ook, en u moet informatie en praktijken van uw eigen organisatie toevoegen.
Maar het geeft u een voorbeeldtekst om als uitgangspunt te gebruiken.


Voorbeeld AVG-informatieverzoek 


Bedankt dat u contact heeft opgenomen met <naam van uw organisatie>. 

We zullen alles in het werk stellen om uw bezorgdheid over privacy weg te nemen. Als u contact met ons opneemt met een verzoek om gegevenstoegang of gegevensverwijdering: we delen geen gegevens die door Snoobi Analytics zijn verzameld en die persoonlijke informatie over u kunnen bevatten, met derden. De verwerking, verzameling of opslag van uw informatie wordt uitsluitend beheerd door uw uitdrukkelijke toestemming om browser cookies op te slaan tijdens meerdere bezoeken aan onze website of applicatie.

Deze informatie wordt door ons gebruikt om het gebruik van deze website te analyseren en te optimaliseren en kan nodig zijn om u een probleemloze en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. We hebben er ook voor gezorgd dat, in navolging van wettelijke richtlijnen en voor zover wij dat onder onze controle hebben, dergelijke gegevens die mogelijk uw persoonlijke informatie kunnen bevatten, kunnen worden verwijderd, zonder dat wij verder toegang hebben tot dergelijke gegevens.

Sommige typen gegevens die we kunnen verwerken, zijn, maar niet beperkt tot: uw apparaatmodel en besturingssysteem; uw algemene locatie op basis van de locatie van uw IP-adres; uw tijdzone; uw internetprovider of organisatie; de acties en duur van uw tijd online; en een unieke identificatie die specifiek is voor uw browserapparaat. 

Hoewel we geen van deze gegevenselementen, alleen of in combinatie, kunnen gebruiken om u persoonlijk te identificeren, hebt u mogelijk een wettelijk recht op grond van de geldende wet- of regelgeving om een verzoek tot toegang of verwijdering van gegevens in te dienen.

Verzoek om toegang tot gegevens: 
---------------
 In het geval dat een verifieerbaar verzoek om toegang tot gegevens wordt ontvangen, zullen we u binnen <vul hier het aantal dagen in> informeren over de websitebezoeken zoals we die hebben verzameld en opgeslagen voor het Bezoekers-ID dat u opgeeft.

Verzoek tot verwijdering van gegevens:
---------------
In het geval dat een verifieerbaar verzoek voor gegevensverwijdering wordt ontvangen, zullen we binnen 14 dagen na ontvangst de gegevens die uw specifieke bezoekers-ID koppelen aan analytische gegevens die zijn opgeslagen, onherstelbaar verwijderen. 
We kunnen echter bepaalde informatie bewaren als dat nodig is om te voldoen aan geldende wetgeving, regelgeving of juridische procedures. 
Bovendien kan bepaalde informatie, waaronder uw verzoek voor toegang toe of verwijdering van gegevens, om juridische of technische redenen gedurende < enige tijd> worden opgeslagen in back-up- of archiefbestanden. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over uw gegevensprivacy. 
Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op via <contactpersoon gegevensbescherming van uw bedrijf> 

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons
CAPTCHA verification is required.

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article